Sociale Veiligheid

Locatie Online
Datum 16 juni 2022

In een heleboel onderwijssectoren wordt het probleem van sociale veiligheid gesignaleerd, denk bijvoorbeeld aan gegevens hierover uit de HBO en WO sector. Waar hebben we het over als het gaat om sociale veiligheid? Welke stappen kun je ondernemen als je hiermee te maken krijgt? Hoe kan de vakbond je hierbij steunen?


Over deze thema's en andere onderwerpen gaat de cursus sociale veiligheid. Een nader uitgewerkt programma volgt.