Sociale cohesie in het voortgezet onderwijs

Datum 16 februari 2022

De AOb wil een sterke beroepsorganisatie zijn die leden met elkaar in contact brengt. We willen jou als lid inspireren met relevante onderwijsthema's en recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in het onderwijsveld.We organiseren hiertoe drie wetenschapscolleges in schooljaar 2021 - 2022. We nodigen hiervoor elke keer een onderzoeker uit die recent wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan. We werken volgens een vast format waarin o.a. aan de orde komt 'wat was de aanleiding voor het onderzoek', 'hoe is het onderzoek opgezet', 'wat zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek', 'wat betekenen deze resultaten voor het onderwijs', 'wat wordt er in de praktijk gedaan met de uitkomsten van het onderzoek'. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor uitwisseling en discussie in subgroepen of break-out rooms (online).


De onderwerpen zullen de ene keer sector overstijgend zijn en de andere keer specifiek gericht op 1 of meer sectoren. We starten het eerste wetenschapscollege online in teams en wel op 16 februari 2022 van 19.30-21.00 uur over het thema:


Wetenschapscollege 1: Sociale cohesie in het Voortgezet Onderwijs


Dr. G.J.M. (Gert-Jan) Veerman is docent onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Lectoraat: 'Samen divers' aan de Christelijke Hogeschool Ede.De nieuwe wet burgerschapsonderwijs vraagt van het voortgezet onderwijs om structureel te werken aan het versterken van sociale cohesie. Wat wordt hierbij van leraren verwacht?


Tijdens deze bijeenkomst presenteert Gert-Jan Veerman de resultaten van het Nationale Wetenschapsagenda onderzoek 'sociale cohesie in de klas'. Hij vertelt wat sociale cohesie is en hoe het zichtbaar wordt in het voortgezet onderwijs. Sociale cohesie gaat over de kwaliteit van samenhorigheid in een groep. Kenmerken zijn bijvoorbeeld dat leerlingen elkaar respecteren en vertrouwen en het gevoel hebben dat ze erbij horen. Wat kunnen leraren doen om sociale cohesie van de klas en school te versterken. Aan het einde van de bijeenkomst worden een met leerlingen ontwikkelde serious game en het meetinstrument sociale cohesie geïntroduceerd.