Seksuele en genderdiversiteit en -inclusie: individueel belang, algemeen belang?

Datum 04 maart 2021

Zo denken veel mensen. Ze begrijpen niet waarom beleid voor seksuele en genderdiversiteit en -inclusie nodig is, en blijft. Bonaventura heeft Michiel Odijk uitgenodigd om hierover een Webinar te verzorgen. Hij vindt het belangrijk dat iedereen beseft dat het niet alleen gaat over de bescherming van minderheden. Het gaat ook om rechten en vrijheden waar iederéén baat bij kan hebben. De Webinar wordt georganiseerd door Sint Bonaventura en de AOb netwerkgroep Diversiteit & Inclusie