PMR-Netwerkbijeenkomst VO Groningen

Locatie AOb Rayon Noord GRONINGEN
Datum 30 maart 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 12 maart 2023

PMR-netwerkbijeenkomsten zijn bijeenkomsten rondom een of meerdere thema’s waar PMR-leden van elkaars ervaringen kunnen leren. ‘Halen & brengen’ staat centraal. Dit voorjaar bespreken we het formatieplan en de werkdrukmiddelen.

Formatieplan
Dit voorjaar zal de PMR zich weer buigen over het formatieplan. Wat zijn aandachtspunten voor de PMR bij de bespreking van het formatieplan? Wat betekent het formatieplan voor het personeel? Hoe kun je in het kader van het formatieplan het gesprek met directie voeren over dossiers als de functiemix, de flexibele schil en werkdrukvermindering?

Werkdrukmiddelen cao vo
Deelnemers bespreken de manier waarop het proces voor de besteding van de collectieve middelen op hun school loopt en welke bestedingsmogelijkheden de school biedt voor het individueel keuzebudget. Is daar iets uit te leren voor nu en voor het komende schooljaar? Voorafgaand aan de bijeenkomst vragen we de deelnemers per mail om een korte enquête in te vullen.

Datum: donderdag 30 maart 2023
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Plaats: Rayonkantoor Noord AOb (1e verdieping), zaal 4/5
L. Springerlaan 23 9727 KB Groningen

Opgeven voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar Albert Jan Binnendijk (ajbinnendijk@aob.nl) o.v.v. naam (namen), school en locatie.

Aan inschrijving voor de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden als de (G)MR een MR-servicepakket bij de AOb heeft afgesloten. Zonder servicepakket bedragen de kosten van deelname € 100,-- per (G)MR.

Meer weten over een MR-Servicepakket? Ga naar www.aobmedezeggenschap.nl 

 • Programma

  13.00 uur - aanvang
  Formatieplan
  Werkdrukmiddelen cao vo
  15.00 uur - einde

 • Details
  Adres Leonard Springerlaan 23, 9727 KB GRONINGEN
  Nog beschikbaar 0
  Contact Albert Jan Binnendijk ajbinnendijk@aob.nl
  Doelgroep Medezeggenschapsraden