PMR-Netwerkbijeenkomst VO Friesland

Locatie Opb SGM Singelland DRACHTEN
Datum 06 april 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 12 maart 2023

PMR-netwerkbijeenkomsten zijn bijeenkomsten rondom een of meerdere thema’s waar PMR-leden van elkaars ervaringen kunnen leren. ‘Halen & brengen’ staat centraal. Dit voorjaar bespreken we het formatieplan en de werkdrukmiddelen.

Formatieplan
Dit voorjaar zal de PMR zich weer buigen over het formatieplan. Wat zijn aandachtspunten voor de PMR bij de bespreking van het formatieplan? Wat betekent het formatieplan voor het personeel? Hoe kun je in het kader van het formatieplan het gesprek met directie voeren over dossiers als de functiemix, de flexibele schil en werkdrukvermindering?

Werkdrukmiddelen cao vo
Deelnemers bespreken de manier waarop het proces voor de besteding van de collectieve middelen op hun school loopt en welke bestedingsmogelijkheden de school biedt voor het individueel keuzebudget. Is daar iets uit te leren voor nu en voor het komende schooljaar? Voorafgaand aan de bijeenkomst vragen we de deelnemers per mail om een korte enquête in te vullen.

Datum: donderdag 6 april
Tijd: 12.00 – 16.00 uur (inloop met lunch vanaf 12 uur)
Plaats: OSG Singelland VHS
Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten


Opgeven voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar Albert Jan Binnendijk (ajbinnendijk@aob.nl) o.v.v. naam (namen), school en locatie.

Aan inschrijving voor de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden als de (G)MR een MR-servicepakket bij de AOb heeft afgesloten. Zonder servicepakket bedragen de kosten van deelname € 100,-- per (G)MR.

Meer weten over een MR-Servicepakket? Ga naar www.aobmedezeggenschap.nl 

 • Programma

  12.00 uur - aanvang
  Formatieplan
  Werkdrukmiddelen cao vo
  16.00 uur - einde

 • Details
  Adres Van Haersmasingel 37, 9201 KN DRACHTEN
  Nog beschikbaar 0
  Contact Albert Jan Binnendijk ajbinnendijk@aob.nl
  Doelgroep Medezeggenschapsraden