PMR Netwerkbijeenkomst VO ‘cao en medezeggenschap’

Locatie Online via Teams
Datum 11 november 2021

De cao bevat regelingen waarmee onderwijspersoneel zijn voordeel kan doen. Voor de P(G)MR is hier een belangrijke rol weggelegd. Namens het personeel kan de P(G)MR hierover het gesprek voeren met de schoolleiding. Bijvoorbeeld hoe de regeling van de arbeidsvoorwaarden in de cao verder uitgewerkt kan worden op schoolniveau. Ook bij het toezien op de naleving en de evaluatie van afspraken die van invloed zijn op de werkdruk, kan de P(G)MR een belangrijke rol vervullen. Tenslotte regelt de cao ook het minimum aan faciliteiten waar de medezeggenschap recht op heeft. Daarom is het voor P(G)MR belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de cao.

In de bijeenkomst behandelen we de belangrijkste artikelen in de cao vo waarover de PMR zeggenschap heeft. Aan het woord: sectorconsulent medezeggenschap Albert Jan Binnendijk en rayonbestuurder Marja de Bree.

Deze bijeenkomst vindt online plaats via Teams.

Aan inschrijving voor de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden als uw (G)MR een MR-servicepakket bij de AOb heeft afgesloten. Zonder servicepakket bedragen de kosten van deelname €100 per (G)MR.

Voor aanmelden van deze bijeenkomst: stuur een mail naar ajbinnendijk@aob.nl o.v.v. naam en school. U ontvangt dan bijtijds een link om online deel te nemen.