Pensioenen

Locatie Online
Datum 21 april 2022

Welke pensioenen kent Nederland? En hoe ziet onze wetgeving eruit?


Hoe worden de AOW- en pensioenafspraken, die werkgeversorganisaties en vakbonden hebben gemaakt, uitgewerkt? Daarnaast besteden we aandacht aan het ABP pensioenreglement.


Doelen:



  • Je weet welke pensioensoorten Nederland kent.

  • Je kent globaal de relevante wetgeving op het gebied van pensioenen.

  • Je kent de regels die van toepassing zijn op vroegpensioen, keuzepensioen en ouderdomspensioen.

  • Je bent je bewust van toekomstige regels.

  • Je hebt inzicht in wat de AOb wel/niet doet in pensioenen.