Pensioenen Utrecht

Locatie AOb Hoofdkantoor UTRECHT
Datum 10 juni 2021

Welke pensioenen kent Nederland? En hoe ziet onze wetgeving eruit?


Hoe worden de AOW- en pensioenafspraken, die werkgeversorganisaties en vakbonden hebben gemaakt, uitgewerkt? Daarnaast besteden we aandacht aan het ABP pensioenreglement.


 


Doelen:  • je weet welke pensioensoorten Nederland kent

  • je kent globaal de relevante wetgeving op het gebied van pensioenen

  • je kent de regels die van toepassing zijn op vroegpensioen, keuzepensioen en ouderdomspensioen

  • je bent je bewust van toekomstige regels

  • je hebt inzicht in wat de AOb wel/niet doet in pensioenen.