Pedro De Bruyckere over ‘psychologie en leren’, voor onderwijspersoneel in PO/VO

Locatie Online via Teams
Datum 19 april 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 18 april 2023

Leren begint namelijk met waarnemen, en ook daar kunnen al dingen goed en fout lopen. ‘Zien we wel wat we denken te zien’, en ‘Wat vertellen de waarnemingswetten ons over hoe onze hersenen denken?’ En welke inzichten levert dit op voor de onderwijspraktijk?
We gaan in op de belangrijkste hedendaagse wetenschappelijke inzichten over Leren. Wat is ‘leren’ en hoe leren we bijvoorbeeld volgens het behaviorisme en cognitivisme en welk inzicht levert dit op voor de onderwijspraktijk? Om vervolgens stil te staan bij de opbouw van Expertise. Aan de hand van leren bouw je kennis en expertise op, maar ‘hoe verschillen beginners van experts’? ‘Hoe ontwikkel je expertise?’ En ‘vanaf wanneer ben je een expert?’

In dit wetenschapscollege neem Pedro De Bruyckere, pedagoog, docent, onderzoeker en kersvers directeur van het Vlaams ‘Leerpunt’ je mee door hoofdstuk 3 (‘Leren’) uit het boek dat hij schreef samen met Casper Hulshof en Liese Missinne: Bijna alles wat je moet weten over psychologie.
Het wetenschapscollege wordt samen met researchEd georganiseerd en vormgegeven.

Pedro De Bruyckere, pedagoog en docent aan de Arteveldhogeschool in Gent en Universiteit Utrecht. Sinds begin dit jaar is hij ook aan de slag als Directeur bij ‘Leerpunt’, een nieuw op te zetten Vlaamse onderwijs-kenniscentrum die zich zal inzetten om de brug te slaan tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Hij schreef verscheidene internationaal gekende boeken waarin hij de meest hardnekkige mythes over onderwijs en opvoeding ontkracht. Zijn onderzoek werd onder meer gepubliceerd in American Educator.