Online voorbereiding sectorraad VO in Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 18 maart 2021

Agenda
1) Stand van zaken bevoegdhedenstelsel
2) CAO
3) Corona / examens / scholen open
4) Verkiezingen