Online-spreekuur PO

Locatie Online via Teams
Datum 17 juni 2021

Wat mag ik allemaal doen met mijn duurzame inzetbaarheid? Kan ik een kwartiertje wandelen? Of kan ik het juist gebruiken om een kijkje in een andere klas te nemen? Moet ik een plan maken als ik deze uren wil sparen?

Om hierop en op andere vragen antwoord te krijgen organiseren de sectorconsulenten van PO Rayon Zuidwest dit online spreekuur.

Je kunt je voor het spreekuur aanmelden door een mail (met lidnummer) te sturen naar rayon.zuidwest@aob.nl of in te schrijven via de groene knop.

Heb je een collega die nog geen lid is maar wel een kijkje wil nemen, dan nodigen wij ook deze van harte uit. Graag er even bij vermelden.

Bij aanmelding ontvang je een dag van tevoren een link voor het bijwonen van deze bijeenkomst in Microsoft Teams.