Online spreekuur MBO-NW regio Utrecht

Locatie Online via Teams
Datum 02 december 2021

De mbo-consulenten van Rayon Noordwest starten een online spreekuur voor al uw vragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over functiewaardering of werkverdeling (in coronatijd), maar ook andere zaken kunnen daar aan de orde komen. Ook collega's of niet-leden, die een keer een kijkje willen nemen, zijn welkom op dit spreekuur.
Bij aanmelding ontvang je een dag van tevoren een link voor het bijwonen van de bijeenkomst in Microsoft Teams.