Online PMR-netwerkbijeenkomst VO Groningen

Locatie Online via Teams
Datum 11 maart 2021

In onze regio zien we dat de krimp in leerlingenaantallen een actueel thema is. Wij signaleren dat scholen in krimpsituaties vaak kiezen tussen concurreren, samenwerken en/of fuseren.

• Welke vormen van samenwerking en fusie worden vaak gekozen?
• Welke rol speelt de medezeggenschap in het proces van fusie/samenvoeging en hoe wordt de medezeggenschap binnen de nieuw te vormen organisatie georganiseerd?
• Waar moet je als MR op letten en welke vragen kun je stellen?

Twee gastsprekers leveren een bijdrage aan deze bijeenkomst:
Yoeri Sijl is adviseur bij Leeuwendaal. Hij houdt zich bezig met bestuurlijke samenwerking en in dat kader begeleidt Yoeri onder andere samenwerkings- en fusieprocessen binnen en tussen organisaties en ondersteunt daarbij bestuurders, raden van toezicht en medezeggenschap.

Jack de Bruin is werkzaam als programma- en projectleider en senior-adviseur/trainer. Bij Voion (het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs) is hij verantwoordelijk voor meerdere (complexe) projecten op het snijvlak van arbeidsverhoudingen en arbeidsmarktvraagstukken. Samenwerkingsvraagstukken op de regionale onderwijs-arbeidsmarkt is daarbij een van te behandelen de onderwerpen.

Belangstellenden kunnen zich tot 8 maart individueel aanmelden (dus meld je niet als MR aan) via een mail naar ajbinnendijk@aob.nl 

. Je ontvangt vervolgens een link voor de Teams bijeenkomst op het emailadres waarmee je je aanmeldt.

 • Programma

  Programma:

  13.30 – 13.40 uur Opening en inleiding: wat speelt er in de regio?
  13.40 – 14.30 uur Fusie/samenwerkingsprocessen in het onderwijs door Yoeri Sijl en Jack de Bruin
  14.30 – 15.00 uur Beantwoording vragen van deelnemers en praktijkvoorbeelden

 • Details
  Plaatsen 30
  Nog beschikbaar 30
  Contact Albert Jan Binnendijk ajbinnendijk@aob.nl