Online Platform Medezeggenschap PO Rayon Noord

Locatie Online via Teams
Datum 27 oktober 2020

Per 1 november moet het nieuwe functiehuis ingericht zijn. Waar moet je als (G)MR aan denken? Wat zijn de tips en trucs om te voorkomen dat je straks tegen problemen aanloopt? Hoe voorkom je dat het ondersteunend personeel ondersneeuwt? 


Omdat wij bij de Algemene Onderwijsbond merken dat er nog veel vragen leven bij de verschillende medezeggenschapsraden over het functiehuis en toch ook nog het werkverdelingsplan, organiseren wij op dinsdag 27 oktober a.s. een online bijeenkomst waar leden van de MR informatie kunnen halen en vragen kunnen stellen over:  1. Het werkverdelingsplan: Deze andere manier van het verdelen van werk en werkdruk in het primair onderwijs is op alle scholen een verplichting en het geeft een belangrijke rol aan het team en de medezeggenschap. Wij willen graag bij jou ophalen wat er leeft met betrekking tot dit onderwerp. Daarnaast beantwoorden we vragen van jou. Waar loopt jij, lid van de MR, tegenaan. Wat voor problemen ervaar je?

  2. De huidige cao verplicht de werkgever om voor 1 november a.s. een nieuw functiehuis op schrift te stellen en van instemming te laten voorzien van de GMR. Omdat wij nu in de praktijk zien dat veel besturen op het laatste moment onder grote druk de instemming willen verkrijgen, bieden wij met deze online bijeenkomst  de mogelijkheid om informatie van ons te verkrijgen en vragen te stellen.
    Denk er als lid van de MR en/of GMR goed aan dat je je niet onder tijdsdruk laat zetten. De termijn die de cao noemt, voor 1 november 2020, betekent niet dat jij je onder druk moet laten zetten om te komen tot een positief of negatief advies. Het was aan het bestuur om tijdig informatie aan te leveren, en eventuele besluitvorming gaat met terugwerkende kracht in.


Wil je bij de opmerkingen aangeven van welke stichting/school je de afgevaardigde bent en ook graag het aantal leden van de MR die aanwezig willen zijn. Op dinsdagochtend 27 oktober ontvang je een link naar een Teamsvergadering.