Online MR-netwerk PO en VO Rayon Oost

Locatie Online via Teams
Datum 18 maart 2021

Tijdens deze bijeenkomst meer over het formatieproces en de rol van de MR in samenhang met onder andere de inzet van personeel als in het werkverdelingsbeleid (PO) en het taakbeleid (VO).
Het onderwerp mobiliteit (blij en gedwongen) is wettelijk gekaderd en kan verder vormgegeven worden in mobiliteitsbeleid waar de PMR een rol in kan spelen. Omdat krimp nu eenmaal in de toekomst een feit is, gaan we ook in op de mogelijke vervolgstappen zoals die beschreven kunnen worden in een sociaal statuut en een sociaal plan.

De link voor deelname wordt op 18 maart 2021, in de middag, aan de deelnemers toegezonden.