Online MR-netwerk. Inzet en werkdruk PO en VO (Oost en Noord)

Locatie Online via Teams
Datum 19 november 2020

De MR kan op veel beleidsterreinen invloed uitoefenen op hoe personeel ingezet wordt en hoe werkdruk beteugeld kan worden. In deze online bijeenkomst voor medezeggenschapsraden die een servicepakket hebben gaan we verder in op dit thema. Zowel voor PO als VO zal er in en uitgezoomd worden, om zo wellicht geïnspireerd te raken om aan bezig te gaan met de inzet van personeel.
Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen via de chat. Ook kun je vragen van te voren indienen mvessen@aob.nl (VO) ctraa@aob.nl (PO)

Op 3 december 2020 is het vervolg op de bijeenkomst van 19 november 2020.
Dan zullen we verder inzoomen op de materie in groepjes per sector. Door het uitwisselen van ervaringen ontstaan vaak nieuwe ideeën. Onder deskundige leiding van de MR-consulenten en bestuurders van de AOb kunnen we dan ook op zoek naar de juiste processen en handelwijze.

 • Programma

  - Actualiteiten VO en PO
  - Uit de praktijk
  o Uit de MR-mailbox en telefoon
  o Uitspraken geschillencommissie
  - Jaartaak-gesprekken
  - HRM beleid en integraal personeelsbeleid

 • Details
  Plaatsen 50
  Nog beschikbaar 43
  Contact Rayon Oost rayon.oost@aob.nl