Online MBO Platform bijeenkomst Zuidwest en Voorbereidende Sectorraad

Locatie Online via Teams
Datum 20 januari 2021

Besproken zal worden (voorlopige agenda):
- Zijn er punten voor de sectorraad?
- Rondje instellingen