Online MBO Platform bijeenkomst Noordwest en Voorbereidende Sectorraad

Locatie Online via Teams
Datum 18 november 2021

- Aanvang
- Bespreking agendapunten sectorraad
- Rondje instellingen
- Wvttk
- Sluiting