Online bijeenkomst postactieven vóór VAV Zuid

Locatie Online via Teams
Datum 10 maart 2021

De AOb is hard op weg om haar structuur te veranderen. Met name de structuur van de AV wordt veranderd. Alle sectoren en dus ook de Groep Postactieven zullen 10 of meer afgevaardigden naar de AV sturen. De bedoeling is dat de leden van de AOb meer betrokken worden bij de onderwerpen die spelen. Voor de Groepsraad Postactieven betekent dit dat de leden van het Groepsbestuur in hun rayon bijeenkomsten organiseren, voorafgaande aan de VAV, waarbij alle postactieven worden uitgenodigd. Het betreffende bestuurslid van de groepsraad in elk rayon zal die voorvergadering leiden. Omdat de eerste bijeenkomst nog bij wijze van experiment is, bestaat de agenda alléén uit de bespreking van de stukken die tijdens de VAV worden besproken. Tevens zal geïnventariseerd worden welke ideeën, onderwerpen of voorstellen de deelnemers hebben. In het vervolg zal dan het Groepsbestuur de agenda bepalen, rekening houdend met "de wensen uit het veld".