Online bijeenkomst ‘omgaan met seksuele- en genderdiversiteit’

Datum 27 januari 2022


Jongeren die (ook) verliefd worden op anderen van hetzelfde geslacht, of die zich niet thuis voelen bij hun geboortegeslacht (LHBTQI+ als parapluterm) zijn een kwetsbare doelgroep.
LHBTIQ+ jongeren worden vaker slachtoffer van pesten. Uit een enquête onder 29879 leerlingen (groep 7 tot en met 12 ) geven gepeste LHBTIQ+ leerlingen aan dat 20% van de daders leraren en ander schoolpersoneel zijn. Wat is er bekend over de ervaringen van deze jongeren in Nederland op school en bij docenten/schoolleiders? En welke rol spelen scholen (vo, mbo, hbo en universiteiten), docenten en leerlingen hierbij?
In deze online bijeenkomst zal enerzijds worden ingegaan op theorie over dit thema en wie welke verantwoordelijkheid heeft en zal anderzijds de focus liggen op hoe je concreet in de praktijk kan omgaan met seksuele- en genderdiversiteit' .


Sprekers:
Tessa Kaufman is Universitair Docent op de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar pesten en discriminatie van seksuele- en gender-minderheidsjongeren op school.
Peter van Maaren, schrijver van het boek ‘Mijn meester is een homo&rsquo, geeft workshops aan docenten hoe om te gaan met seksuele- en genderdiversiteit.