Online bijeenkomst met Ismail Aghzanay

Locatie Online
Datum 25 oktober 2021

Meneer Aghzanay linkt aan het maatschappelijk debat, legt de vinger op de zere plekken van gebrek aan diversiteit in het onderwijs en het belang van een inclusief klimaat op school maar doet tegelijkertijd een handreiking aan docenten en biedt hen concrete tools aan die zij direct in de praktijk kunnen toepassen.

De bijeenkomst streeft ernaar onderwijspersoneel te motiveren dit schooljaar met volle moed te beginnen en inspireert hen het dialoog aan te gaan over onderwerpen aangaande diversiteit en inclusie in het onderwijs. Deze thematiek is immers essentieel in onze huidige pluriforme samenleving.

*Voor onderwijspersoneel dat werkzaam is in verschillende lagen van het onderwijs en die graag het gesprek wil gaan over diversiteit en inclusie in de klas.