Online bijeenkomst met als thema: “ onderwijsbevoegdheden”

Locatie Online via Teams
Datum 04 november 2020

Online bijeenkomst met als thema: “ onderwijsbevoegdheden”

In 2018 bracht de Onderwijsraad het rapport 'Ruim baan voor leraren' uit. Op 17 februari 2020 is de commissie Onderwijsbevoegdheden gestart onder leiding van Paul Zevenbergen in navolging van het eerder genoemde rapport. De opdracht is om de knelpunten in het huidige bevoegdhedenstelsel op te lossen en beter aan te laten sluiten bij wat leerlingen nodig hebben. Daarnaast moet de commissie met aanbevelingen komen voor de inrichting van de lerarenopleidingen. De AOb heeft een uitgebreide enquête uitgezet onder haar leden. Aan de hand van diverse stellingen verkennen wij - sector mbo- wat we als sector van belang achten met betrekking tot de veranderende bevoegdheden in de sector.