Online bijeenkomst MBO Noordwest en Voorbereidende Sectorraad

Locatie Online via Teams
Datum 23 september 2021

- Opening
- Vaststellen agenda en notulen (indien van toepassing)
- Punten van de sectorraad, 1-10-21 online, voorbereiden:
Corona
- Online lesgeven, wat zegt het professioneel statuut.
- Testen voor toegang (indien nog van toepassing)
- Rondje instellingen
- Rondvraag
- Afsluiting