Online-bijeenkomst: Gedrag en Passend Onderwijs PO

Locatie Online via Teams
Datum 21 april 2021

Bijeenkomst in samenwerking met dr. Kees van Overveld met als thema "gedrag en passend onderwijs".
Dr. Kees van Overveld heeft als gedragskundige brede expertise m.b.t. gedragsproblemen en met name preventie van probleemgedrag. Zijn boek (Groepsplan Gedrag- Planmatig werken aan passend onderwijs) wordt door veel leraren en begeleiders gebruikt m.b.t. het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen in de klas.

Het programma is interactief: in verschillende break-out rooms ga je met elkaar in gesprek aan de hand van een tweetal casussen. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen. Het belooft een inspirerende middag te worden!

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een deelnamelink, een hand-out en een werkboekje per mail. Het werkboekje wordt tijdens de bijeenkomst gebruikt.

Doelgroep: AOb-leden uit (speciaal) basisonderwijs.

Inschrijven kan tot vrijdag 16 april a.s. om 12.00 uur.