Onderwijscafé Curriculum Utrecht

Locatie AOb hoofdkantoor Utrecht
Datum 23 september 2019
Ledenprijs Gratis
Niet-ledenprijs Gratis

Theo Douma, voorzitter van de coördinatiegroep, verhaalt over doel en opzet van deze curriculumherziening. Ton van Haperen reageert als docent en lerarenopleider op de plannen. Vervolgens gaan we met de zaal in discussie. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe leraren tegen deze voorstellen aankijken.

 Een korte introductie.

Zo’n 150 leraren en schoolleiders werken aan de vernieuwing van de vakinhoud van het primair en voortgezet onderwijs. Volgens de initiatiefnemers is die opfrisbeurt hard nodig. De onderwijsdoelen zijn verouderd, vertonen weinig samenhang en zijn nogal overladen. Inmiddels zijn we vier jaar verder. Diverse ontwikkelteams vulden negen leergebieden met kersverse inhoud. Tot 11 augustus is er een consultatieronde gehouden waarin betrokkenen feedback konden geven op de voorstellen van de ontwikkelteams. In oktober worden de definitieve voorstellen gepresenteerd waarna minister Slob met een beleidsreactie zal komen.

Er leven nog veel vragen. Blijven de afzonderlijke vakken bestaan en is kennis nog belangrijk? Heeft een en ander consequenties voor de bevoegdheden van docenten? En wat gaat er straks met de bovenbouw van het VO gebeuren? Dan schakelen we snel over naar een aanverwant plan van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’. Vakken zouden geclusterd moeten worden. Een leraar geeft dan meer vakken en wordt breder inzetbaar. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van het beroep, suggereert de Onderwijsraad. Daar zijn de nodige kanttekeningen bij te plaatsen, zo blijkt ook uit een enquête die gehouden is onder onze leden. In het septembernummer van Het Onderwijsblad staat een relevant artikel over dit onderwerp: ‘de vak-inhoud staat onder druk’.

De AOb komt na het verschijnen van het eindrapport van Curriculum.nu met een inhoudelijke reactie. We ontvangen daarom graag input van collega’s die dagelijks voor de klas staan. Dit onderwijscafé levert daar een mooie eerste bijdrage aan. Hopelijk mogen wij je dan begroeten!

 • Programma

  Programma:

  19.00 uur – Inloop met koffie en thee

  19.30 uur – Theo Douma over CURRICULUM.NU

  20.10 uur – Eerste reactie Ton van Haperen

  20.25 uur – Korte pauze

  20.35 uur – Discussie met de zaal

  21.30 uur - Einde

 • Details
  Ledenprijs Gratis
  Niet-ledenprijs Gratis
  Adres St. Jacobsstraat 22, 3511 BS Utrecht
  Plaatsen 40
  Nog beschikbaar 15
  Contact AOb kvstrien@aob.nl


Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen