Netwerkbijeenkomst ondersteuners: Administratief medewerkers

Datum 13 april 2022

Waarom? De functie van administratief medewerker is niet gericht op het onderwijskundige aspect op school. Het is een heel andere tak van sport dan de OOP-ers zoals de onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. De administratie op de scholen is de laatste jaren nogal uitgebreid. Daar waar vroeger de directeur deze taak op zich nam, is dit nu niet meer denkbaar. De administratie heeft een eigen deel gekregen in de organisatie van het onderwijs. Natuurlijk staat het onderwijs op de eerste plaats, daar gaat het immers om, toch denken wij dat het wenselijk is op zo één of twee maal per jaar een bijeenkomst te organiseren voor de mensen in deze functie. Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn: de functiewaardering, ergonomische aanpassingen, thuiswerken e.d.

Wil jij ook eens over deze punten spreken met je collega’s of heb je andere punten die je bespreekbaar wilt maken of vragen over hebt, meld je aan.