MR Netwerkbijeenkomst PO in Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 24 juni 2021

De rol van de MR bij het NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
We starten deze netwerkbijeenkomst met een korte presentatie over NPO en de rol van de medezeggenschap.
Vervolgens is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.
Het ministerie van OCW heeft in het beleidsproces de hele MR expliciet benoemd.
Over de besteding van de gelden gaat het team maar de finale besluitvorming vindt plaats tussen schoolleiding en MR.
Zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding zijn voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd.