MR Netwerk VO

Locatie FNV Vakbondshuis Goes GOES
Datum 12 april 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 11 april 2023

MR Netwerk: Opstellen van het Collectieve Werkdrukplan 23-24.
In de bijeenkomst op 12 april ondersteunen wij de PMR-en in de afronding van deze CAO-opdracht met een accent op collectieve deel, dat wordt vastgelegd in het Collectieve werkdrukplan 2023-2024. In dat proces bepalen de medewerkers welke concrete maatregelen er in dat plan worden opgenomen.

In de praktijk blijkt dat veel scholen tot nu toe te weinig tijd hebben vrijgemaakt om de vertaling te maken van werkdrukveroorzakers naar maatregelen, die de werkdruk echt kunnen verlagen in 23-24.

Op 12 april gaat u samen met Jan Menger, Jean Merlet (MR-consulent) en PMR-leden van andere scholen gedachten en ideeën uitwisselen over hoe u op uw school met efficiënte maatregelen de werkdruk kunt verlagen.

 • Programma

  17.00 uur Start
  19.30 uur Afsluiting

  Programma
  • Introductie door AOb/Jan en Jean
  • Proces besteding collectieve werkdrukmiddelen op hoofdlijnen
  • Financiële en organisatorische kaders
  • Uitwisseling deelnemers over het proces richting een gedragen collectief werkdrukplan en uiteraard over de inhoud (welke maatregel zijn favoriet)
  • Wensen t.a.v. ondersteuning
  • Beleid van de school t.a.v. 90 uur persoonlijk budget (pb); wel/niet snipperdagen; verlof ja/nee; inzetten voor minder lessen; sparen ja/nee (zo ja onder welke voorwaarden); etc

  Kosten:
  Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden, mits uw MR een MR-servicepakket bij de AOb heeft afgesloten. Zonder servicepakket brengt de AOb € 100,-- in rekening (en max. 2 deelnemers). Vergeet niet eventuele dieetwensen te mailen aan rayon.zuidwest@aob.nl.

 • Details
  Adres Wulfaertstraat, 4461 HS GOES
  Plaatsen 30
  Nog beschikbaar 28
  Contact het secretariaat rayon Zuidwest rayon.zuidwest@aob.nl
  Doelgroep Allen