MR Netwerk VO

Locatie FNV Vakbondshuis Den Haag DEN HAAG
Datum 19 april 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 17 april 2023

MR Netwerk: Opstellen van het Collectieve Werkdrukplan 23-24.
In de 1e serie MR-netwerkbijeenkomsten in november 2022 heeft de AOb de PMR-en geïnformeerd over de ins and outs t.a.v. de 300 mln, die beschikbaar is om de werkdruk te verlagen (art. 8.6 CAO VO). De helft van het budget is individueel (40 uur extra persoonsgebonden budget), de andere helft is collectief.

In de bijeenkomst op 20 april ondersteunen wij de PMR-en in de afronding van deze CAO-opdracht met een accent op collectieve deel, dat wordt vastgelegd in het Collectieve werkdrukplan 2023-2024. In dat proces bepalen de medewerkers welke concrete maatregelen er in dat plan worden opgenomen.

In de praktijk blijkt dat veel scholen tot nu toe te weinig tijd hebben vrijgemaakt om de vertaling te maken van werkdrukveroorzakers naar maatregelen, die de werkdruk echt kunnen verlagen in 23-24.

Op 20 april gaat u samen met Jan Menger, Jean Merlet (MR-consulent) en PMR-leden van andere scholen gedachten en ideeën uitwisselen over hoe u op uw school met efficiënte maatregelen de werkdruk kunt verlagen.

Kosten:
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden, mits uw MR een MR-servicepakket bij de AOb heeft afgesloten. Zonder servicepakket brengt de AOb € 100,-- in rekening (en max. 2 deelnemers). Vergeet niet eventuele dieetwensen te mailen aan rayon.zuidwest@aob.nl

 • Programma

  17.00 uur Start
  19.30 uur Afsluiting

  Programma
  • Introductie door AOb/Jan en Jean
  • Proces besteding collectieve werkdrukmiddelen op hoofdlijnen
  • Financiële en organisatorische kaders
  • Uitwisseling deelnemers over het proces richting een gedragen collectief werkdrukplan en uiteraard over de inhoud (welke maatregel zijn favoriet)
  • Wensen t.a.v. ondersteuning
  • Beleid van de school t.a.v. 90 uur persoonlijk budget (pb); wel/niet snipperdagen; verlof ja/nee; inzetten voor minder lessen; sparen ja/nee (zo ja onder welke voorwaarden); etc

 • Details
  Adres Herengracht, 2511 EG DEN HAAG
  Plaatsen 30
  Nog beschikbaar 28
  Contact het secretariaat rayon Zuidwest rayon.zuidwest@aob.nl
  Doelgroep Allen