MR-Netwerk PO Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 07 juni 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 05 juni 2023

Wat doet de MR eigenlijk allemaal?
Ook ouders uit de oudergeleding zijn van harte welkom.
Naast het hoofdthema is er ruimte voor alle vragen die je hebt als MR.