MR netwerk online VO richtlijnen taakbeleid 2020 Oost

Locatie Online via Teams
Datum 15 april 2021

In 2017 is de brochure "richtlijnen taakbeleid" ontwikkeld en deze is geüpdatet. We hebben een aantal zaken die nieuw of veranderd zijn in de CAO VO aangepast. Maar ook zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd. Zo komt de ontwikkeling van nieuw taakbeleid aan de orde. We krijgen vaak vragen over hoe wij staan ten aanzien van het "vrije taakbeleid" als volgende stap in de ontwikkeling van taakbeleid. Dit staat verder uitgewerkt in de brochure

In de bijeenkomst willen we de belangrijke onderwerpen de revue laten passeren. Aan het woord sectorconsulenten medezeggenschap Albert Jan Binnendijk en Mark van Essen en rayonbestuurders Marja de Bree en Philippe Abbing.
De bijeenkomst zal interactief via Teams worden georganiseerd. S.v.p. vragen en opmerkingen van tevoren mailen naar rayon.oost@aob.nl, dan kunnen we deze mogelijk al in het programma opnemen.
De brochure is te downloaden via https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2021/01/AOb-Taakbeleid-2020-v2.pdf