MR Meeting Formatieplan VO

Locatie AOb Rayon Zuidwest ROTTERDAM
Datum 02 juni 2022
Uiterlijke inschrijfdatum 01 juni 2022

Qua medezeggenschap is het Meerjarig Formatieplan (MJF-plan) in het VO het topstuk! Meestal ontvangt de P(G)MR het formele instemmingsverzoek pas in april/mei voorafgaand aan de volgende cursus. Overigens zijn de pro-actieve MR-en meestal veel eerder op de hoogte van de grote lijnen van het MJF-plan.
Veel MJF-plannen zijn nogal onvolledig. Ze bevatten niet veel meer dan een reeks cijfers. De AOb vindt dat een uitgebreide toelichting niet mag ontbreken, net zoals bij de Meerjarige Begroting en de Jaarrekening.

De volgende vragen komen aan de orde:
• Wat is de relatie met het Meerjarig Strategisch Beleidsplan en de Meerjarige Begroting?
• Welke onderdelen moet een Meerjarig Formatieplan minimaal bevatten?
• Zijn er criteria per onderdeel?
• Op welke onderdelen zou de P(G)MR zich met name kunnen focussen?
• Zijn er op onderdelen benchmark-gegevens beschikbaar? En zo ja, via welke websites?

In de pauze zorgt de AOb voor een simpele maaltijd.

Aan inschrijving voor de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden als uw (G)MR een MR-servicepakket bij de AOb heeft afgesloten. Zonder servicepakket bedragen de kosten van deelname € 100,-- per (G)MR. Maximaal 2 deelnemers per (G)MR). Vergeet niet eventuele dieetwensen te vermelden.

Opgeven kan via www.aob.nl/agenda en nog makkelijker via de AOb app.

Het maximale aantal deelnemers is 25, dus snel inschrijven!

Locatie: AOb-Rayonkantoor, Pegasusweg 200, 3067 KX Rotterdam

Vriendelijke AOb-groet,

Jan Menger, rayonbestuurder VO, 06-15966953, jmenger@aob.nl
Jean Merlet, MR-sectorconsulent VO, 06-17330749, jmerlet@aob.nl

 • Programma

  17.00 uur Start bijeenkomst
  19.30 uur Afsluiting

 • Details
  Adres Pegasusweg 200, 3067 KX ROTTERDAM
  Plaatsen 25
  Nog beschikbaar 25
  Contact rayonteam Zuidwest rayon.zuidwest@aob.nl
  Doelgroep Allen