Meedenkavond voor de nieuwe lerarenopleiding PO/VO

Datum 21 oktober 2021

1) het aanbod van kennis over diversiteit & kansengelijkheid in hun eigen lerarenopleiding,
2) hun ervaringen tijdens de studie met studiegenoten en docenten in relatie tot diversiteit en inclusie,
3) of zij, gezien hun eigen ervaringen als student in de lerarenopleiding en/of als leraar, ruimte zien voor ontwikkelingen in een lerarenopleiding met betrekking tot diversiteit en kansengelijkheid,
4) en suggesties kunnen doen over werving en behoud van studenten die zich niet normatief-identificeren, qua curriculum inhoud, stage en lespraktijk.

De meedenkavond is gratis voor leden en niet leden.