Leren en welbevinden voor leerlingen en schoolteams: online wetenschapscollege AOb en ResearchED

Locatie Online via Teams
Datum 07 juni 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 05 juni 2023

Aandacht voor leren en welbevinden binnen het onderwijs vraagt om een aanpak die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het vraagt ook om een aanpak die past bij de specifieke context van de school: wat werkt bij deze leerlingen en deze ouders/verzorgers, op deze school op deze locatie, met dit schoolteam, deze kernpartners en op dit moment? Dit onderwerp diepen schoolpsychologen Laura Stroo en Hanneke Visser samen uit tijdens het AOb-wetenschapscollege in samenwerking met researchED Nederland: 'We weten dat duurzaam werken aan leren en welbevinden, in samenhang met de visie, strategie en specifieke situatie van de school, werkt. We weten ook dat structureel aandacht hebben voor leren en welbevinden van schoolteams positieve effecten heeft op schoolteams en op leerlingen. Graag delen we, vanuit theorie en praktijk.Laura Stroo geeft trainingen en workshops rondom sociaal emotioneel leren, welbevinden van leerlingen en schoolteams en Acceptance and Commitment Therapy in het onderwijs. Ze begeleidt scholen bij duurzame implementatie van alles rondom levenskunde in de klas.


 


Hanneke Visser is Kinder- en Jeugdpsycholoog/schoolpsycholoog en werkt voor scholen en schoolbesturen binnen het voortgezet onderwijs in de regio's s Utrecht en Rotterdam. Ze heeft interesse in onderwijs in grootstedelijke context en houdt zich bezig met groepsdynamiek, veerkracht, handelingsgericht werken, sociale veiligheid/crisisinterventie.