Krachtig verenigen deel 1;

Datum 10 februari 2022

Op naar een sterke beroepsgroep. Het is van belang dat onze beroepsgroep sterker wordt en meer voor zichzelf opkomt. De afgelopen jaren zien we dat er vooral veel over het onderwijspersoneel wordt gesproken in plaats van met de beroepsgroep zelf. Er worden allerlei dingen over het onderwijs uitgestort waar onderwijspersoneel niet bij betrokken is. Denk maar aan een nieuw bevoegdhedenstelsel, het Nationaal Programma Onderwijs, de curriculumherziening en het idee om een driejarige brede brugklas in te voeren. Telkens zijn het anderen die veel zeggenschap hebben over het werk dat onderwijsprofessionals doen in plaats van die professionals zelf. Het is tijd dat we de regie terug gaan pakken. Wanneer we als beroepsgroep goed georganiseerd zijn kunnen we die regie ook opeisen. Om die goed georganiseerde beroepsgroep te realiseren is het nodig dat we in alle scholen sterk staan en collega's aan ons kunnen binden. Hoe pakken we dat aan? Dat leer je in onze inspiratiesessies! De sessies kennen afwisselende werkvormen, colleges, oefeningen, discussie en uitwerkopdrachten.
Doelen:
Deelnemers worden gemotiveerd om na te denken over de inzet van krachtig verenigen binnen hun eigen sector.
Deelnemers kunnen voorbeelden geven van situaties waarin krachtig verenigen toegepast zou kunnen worden.
Deelnemers kunnen aan het eind van deze derde sessie aan andere uitleggen wat krachtig verenigen is en waarom zij het belangrijk vinden.