Je jaartaak uitgelegd

Locatie Online via Teams
Datum 13 oktober 2022
Uiterlijke inschrijfdatum 13 oktober 2022

Het werkverdelingsplan hoort in mei/juni klaar te zijn en voor de zomervakantie hoor je een startgesprek te hebben gehad met je leidinggevende. Tijdens dat startgesprek bespreek je welke taken je volgend schooljaar gaat doen. Vaak worden deze gesprekken niet gevoerd en wordt er niet gekeken naar de uren die nog beschikbaar zijn. Hierdoor zien we als AOb dat er veel werkdruk ontstaat omdat mensen veel meer uren maken dan dat ze voor betaald krijgen. Wij willen je graag uitleg geven, zodat je goede berekeningen maakt en je niet te veel uren wordt ingezet.

 • Programma

  16.00 tot 17.30 uur

  Inleiding: hoe komt een jaartaak tot stand?

  Kern: welke onderdelen horen te staan in je normjaartaak? Welke uren horen daarbij? Hoe ziet dit er voor mij uit?

  Slot: vragen

 • Details
  Plaatsen 50
  Nog beschikbaar 0
  Contact AOb Rayonkantoor Oost rayon.oost@aob.nl
  Doelgroep Leden AOb