Intervisie PO

Locatie Online
Datum 16 december 2021

De inhoud van deze bijeenkomst wordt bepaald door de deelnemers die zich hiervoor aanmelden. Intervisie naar aanleiding van een casus uit het werk van een sectorconsulent is onderdeel van deze bijeenkomst. Verder is er ruimte voor vragen en is er de ruimte om goede voorbeelden met elkaar uit te wisselen. Van tevoren wordt geïnventariseerd wat de wensen zijn.