Intervisie HBO

Locatie Online
Datum 02 juni 2022

We kijken terug op het afgelopen schooljaar en blikken vooruit naar het volgende schooljaar. De inhoud van deze bijeenkomst wordt bepaald door de deelnemers die zich hiervoor aanmelden. Intervisie naar aanleiding van een casus uit het werk van een sectorconsulent is onderdeel van deze bijeenkomst. Verder is er ruimte voor vragen en is er de ruimte om goede voorbeelden met elkaar uit te wisselen. Van tevoren wordt geïnventariseerd wat de wensen zijn.