Hoe gaan we om met groenpluk? Bijeenkomst netwerk Opleiden van leraren

Locatie Online via Teams
Datum 20 februari 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 16 februari 2023

Maandag 20 februari, 16:30-18:00 online
Wij lerarenopleiders merken dat onze studenten aan de lerarenopleiding steeds eerder en steeds vaker al voor hun afstuderen een aanstelling krijgen of tijdens hun stage veel taken op hun bordje (moeten) nemen. We zien dat sommige studenten dit aankunnen, maar ook dat het te vaak ten koste gaat van hun opleiding en kan leiden tot uitval. We gaan graag met jullie hierover in gesprek om te komen tot oplossingen.

Doelgroep: leden en niet leden die direct betrokken zijn bij het opleiden van leraren, zoals instituutsopleiders, schoolopleider, werkplek-/stagebegeleiders.

Deze bijeenkomst is natuurlijk dé perfecte mogelijkheid om collega’s te ontmoeten en je netwerk uit te breiden.
Tot 20 februari!

 • Programma

  Wat gaan we doen?
  1. Huidige situatie in kaart brengen:
  - We delen de resultaten van onze enquête onder studenten over stagevergoeding, taken en begeleiding.
  - We wisselen praktijkervaringen uit en benoemen de voors- en tegens van de huidige situatie.
  2. De gewenste situatie in kaart brengen
  - We wisselen good practices uit
  - We bedenken manieren waarop het beter kan
  3. We stellen samen vast wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken
  - We geven advies aan de AOb over stagevergoeding in de cao
  - We geven advies aan de AOb voor gesprekken met OCW, VH, UNL en werkgeversraden

 • Details
  Plaatsen 50
  Nog beschikbaar 45
  Contact Renske Vissers r.vissers@aob.nl
  Doelgroep Overig