Het generatiepact in het MBO

Locatie Online
Datum 07 april 2022

Wat is een generatiepact? Hoe ziet dat er precies (financieel) uit? Wat is of wordt in de mbo sector van toepassing? Een nader uitgewerkt programma volgt.