Deep democracy

Locatie AOb Hoofdkantoor UTRECHT
Datum 12 mei 2022

Van teams in het onderwijs wordt steeds meer verwacht dat ze gezamenlijk besluiten nemen over hun taken en inzet. Deep democracy is een methode die helpt om met meer draagvlak besluiten in een team te nemen en na te komen. Het is een methode waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in de meerderheidsbesluiten. Vanuit de overtuiging dat krachtige besluiten juist ontstaan als aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties combineren. We werken onder begeleiding van een externe trainer aan de volgende doelen:  • deelnemers weten hoe ze een team kunnen motiveren zodat ze zich echt gehoord voelen

  • deelnemers kennen de basisprincipes van de Lewis methode

  • deelnemers hebben handvatten om ieders mening bij de besluitvorming te betrekken

  • deelnemers weten hoe ze tegenstellingen in teams kunnen gebruiken als kracht voor een creatief proces