Conferentie Geen probleem PO Utrecht

Locatie AOb hoofdkantoor Utrecht
Datum 05 oktober 2019
Ledenprijs € 110.00
Niet-ledenprijs € 180.00

Lezing
Ronald Hunneman      “Dat had je gedacht”

Over communicatie en miscommunicatie

Wij leven in een sociale wereld. Wat voor beroep je ook uitoefent, hoezeer ambachtelijk vakmanschap daarbij ook centraal staat, interactie met andere mensen is in verreweg de meeste contexten cruciaal voor maatschappelijk succes. Maar niet iedereen is daar even goed in. Daarom komt het er bij het omgaan met stagiaires, jongeren, collega’s of familie, op aan een goede beschrijving te geven van wat iemand in sociaal opzicht wel, niet of minder goed kan. Welke sociale situaties kan iemand nog wel begrijpen, en welke niet? Hoe gaat iemand om met ruzies? Met samenwerken? Met list en bedrog? Met humor, liefde, jaloezie? Met cynisme? Waar komt pestgedrag vandaan? Enzovoort, enzovoort. Een dergelijke beschrijving is geen psychologische diagnose, maar is wel van cruciaal belang om te bepalen op welke punten iemand hulp nodig heeft, hoe we gesprekken met hen moeten voeren of welke stages en toekomstperspectieven voor een leerling haalbaar zijn.
Deze lezing is bedoeld om geïnteresseerden gevoelig te maken voor de variatie onder jongeren (en volwassenen) wat betreft inzicht in de sociale omgeving. Daarnaast wordt een heldere methode aangereikt om de wereld vanuit beperkte sociale perspectieven te bekijken. Daarbij zal blijken dat normale communicatietechnieken lang niet altijd kunnen worden toegepast, tot miscommunicatie leiden en zelfs hinderend kunnen zijn.
Enkele lastige cases zullen de revue passeren, met daarbij de vraag wat er fout gaat en hoe het wellicht wel zou kunnen. Deelnemers kunnen, indien zij daar behoefte aan hebben, voor en tijdens de lezing cases inbrengen.


Ronald Hünneman is docent/onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en was eerder werkzaam als leerplichtambtenaar en groepsleerkracht in het cluster 4-onderwijs.

 • Programma

  Programma:
  9.15  –  9.50 uur  Inloop
  9.50  – 10.00 uur Opening, uitleg programma
  10.00 – 11.30 uur Lezing door Ronald Hünneman, “Dat had je gedacht” 
  11.45 – 12.45 uur 1e workshopronde
  12.45 – 13.30 uur Lunch
  13.30 – 14.30 uur 2e workshopronde
  14.40 – 15.40 uur 3e workshopronde
  15.40 – 16.15 uur Uitdelen certificaten, kleine borrel

 • Details
  Ledenprijs € 110.00
  Niet-ledenprijs € 180.00
  Adres St. Jacobsstraat 22, 3511 BS Utrecht
  Plaatsen 120
  Nog beschikbaar 91
  Contact AOb scholing mz@aob.nl
 • Workshops

  Teach like a Champion 2.0 in de groep

  Spreker: Elke Scholler - van der Heijden

  Veel van de technieken die in ‘Teach like a Champion’ worden beschreven zullen je op het eerste gezicht alledaags en onbeduidend voorkomen. Misschien stelt dat je zelfs wel teleur. Ze zijn niet altijd bijzonder innovatief of wereldschokkend. Ze stroken niet altijd met onderwijstheorieën, maar ze werken wel. En hun effect maakt hun soms nederige verschijningsvorm meer dan goed.De auteur van Teach Like a Champion, Doug Lemov, bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde minutieus wat er in het klaslokaal gebeurde, van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord. De succesvolle werkwijzen van 'excellente leraren' zijn helder vertaald naar bruikbare technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. Het boek Teach Like a Champion 2.0 beschrijft op een heldere en aansprekende wijze 62 didactische technieken. De 62 Teach-technieken zijn specifiek, concreet en uitvoerbaar. U krijgt antwoord op vragen als 'hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen', 'hoe houd je leerlingen bij de les', 'hoe bouw je aan een goede klascultuur'. Elke Schüller is begonnen als invalleerkracht in het zuiden van Nederland van Nijmegen tot Rotterdam. Vervolgens heeft ze de overstap gemaakt naar een multiculturele school in Rotterdam-Zuid, waarbij de school deel uitmaakt van de ChildrenZone. Ze heeft haar Master Special Educational Needs afgerond met als studierichting Gedragsspecialisme, waarbij ze steeds op zoek was naar de verbinding tussen theorie en praktijk. Inmiddels werkt ze al 4 jaar in Rotterdam-Zuid en heeft ze sinds twee jaar de taak van middenbouw-coördinator op zich genomen.

  3 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 11:45  Versta je mij? Lastig verstaanbaar gedrag van kinderen in groep 1 en 2

  Spreker: Jolande Bisschop

  Er zijn jonge kinderen die weinig oogcontact maken, vaak huilen of kinderen die anderen pijn doen. Kinderen met een moeilijker temperament die snel uit hun doen raken en boos of verdrietig worden. Als leerkracht kunt u zich grote zorgen maken om het gedrag van zo’n leerling uit de klas. U vraagt zich af of het gedrag normaal is of dat er meer aan de hand kan zijn. Hoe kunt u naar lastig gedrag kijken? Wat betekent dat in de klas? Hoe brengt u dit in beeld? Hoe kan de leerkracht-leerling relatie als buffer optreden bij kinderen met lastig gedrag? In deze workshop gaan we in op de gedragsontwikkeling van het jonge kind in relatie tot lastig gedrag. Theorie zal afgewisseld worden met praktische voorbeelden uit de praktijk. Onderwerpen die aan bod komen: ontwikkeling in relatie tot gedragsproblemen, metacognitie. Jolande Bisschop is docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, daarnaast is zij CLB-begeleider bij Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard en heeft zij een eigen praktijk: Bureau voor Onderwijs & Opvoeding (CRKBO geregistreerde instelling) jolandebisschop@me.com Jolanda Bisschop

  5 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 11:45

  5 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 13:30  Lessen in orde

  Spreker: Peter Teitler

  Van het boek ‘Lessen in orde’ zijn meer dan 60.000 exemplaren verkocht. Kennelijk voorziet het in een behoefte. Tijdens de workshop krijg je bouwstenen om het pedagogisch en didactisch klimaat in de klas en op school te verbeteren met andere woorden middelen om (nog beter) met (probleem)gedrag om te gaan en dus gewoon lekker te werken. Je maakt kennis met de methodiek van Lessen in orde die op vijf niveaus is uitgewerkt: het niveau van de klas, van de school, van de individuele docent, de individuele leerling en de ouders. Lessen in orde is vanuit de praktijk opgezet, bevat vele herkenbare voorbeelden en gaat uit van ervaringen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. De methodiek van Lessen in Orde heeft zijn waarde bewezen: het werkt! Deelnemers kunnen, indien zij daar behoefte aan hebben, voor en tijdens de lezing cases inbrengen Enkele citaten uit het veld over Lessen in Orde: Het zorgt voor duidelijkheid, zowel voor leerlingen als voor ons Wij als organisatie komen er verder mee, maar ook persoonlijk leer ik er veel van Ik voel me gesteund door deze aanpak Had ik dit maar eerder geweten Het levert goede tips die eigenlijk best logisch zijn, maar bijzonder bruikbaar Samen op weg naar duidelijkheid in aanpak, afspraken, regels e.d. Dit zijn belangrijke voorwaarden om les te kunnen geven en goed met elkaar om te kunnen gaan. ...Door de aanpak ontstaat meer openheid en transparantie in het team Drs. P.I. Teitler (Den Helder, 1952) studeerde Historische Geografie, Pedagogiek en Onderwijskunde voordat hij in 1978 in het onderwijs terecht kwam. Daarnaast was hij als docent – met als specialisme het omgaan met gedragsproblemen – verbonden aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en auteur van het boek en de methode Lessen in Orde.

  4 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 11:45  Voorkomen van een valse start (Preventief handelen bij de start van kleuters in groep 1)

  Spreker: Loek Mak-Peters en Paulien Oogjen

  Sommige kleuters vallen direct op als ze op school komen. Ze passen zich niet aan, laten probleem gedrag zien, zijn niet (meer) zindelijk of huilen veelvuldig en langdurig. De leerkracht heeft er haar handen vol aan en de groep lijdt hieronder. Dit kan leiden tot een ongelukkige kleuter, handelingsverlegenheid in de klas, verkorting van de onderwijstijd of soms zelfs thuiszitten. Deze workshop geeft antwoorden op vragen als: * Hoe bepaal je of dit een rijpingsprobleem is? * Wanneer moet er ingegrepen worden en wat zijn de mogelijkheden? * Hoe zit het met het doorgeven van informatie van kinderdagopvang en de AVG? * Hoe zit het met de zorgplicht? * Welke rol kan de leerplichtambtenaar spelen, ook al zijn 4-jarigen niet leerplichtig? * Welke rol kan samenwerking met de zorg hierin spelen? Loek Mak werkt vanuit de dagelijkse praktijk als preventief ambulant begeleider voor het jonge kind. Ik geef een inkijkje in de (on)mogelijkheden rondom preventief handelen bij de start van kleuters in groep 1. Paulien Oogjen werkt sinds 1986 in het onderwijs. Ze maakt zich hard voor een soepele overgang tussen kinderopvang en onderwijs. Ze begeleidt hele jonge kinderen vanaf drie-en-een-half jaar tot zeven jaar richting onderwijs wat aan hun onderwijsbehoefte kan voldoen. Zij is lid van het thuiszittersteam van een samenwerkingsverband waar ze verantwoordelijk is voor de zorg voor het jonge kind.

  5 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 11:45

  5 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 14:40  Hoe maak je op eenvoudige wijze handelingsplannen bij gedrags- en werkhoudingsproblemen?

  Spreker: Harry Janssens

  Eigenlijk heeft elke leerkracht wel een (intuïtief) aanpak voor elke leerling in zijn hoofd. Het is een werkwoord op basis waarvan de leerkracht zijn acties naar de leerling richt: Pim: kort houden; Jayden: met rust laten; Karin: stimuleren; Winston: veel belonen. In deze workshop wordt op zoek gegaan naar de werkwoorden voor leerlingen met gedrags – en werkhoudingsproblemen. Daarna zullen die werkwoorden uitgewerkt woorden met praktische tips die voor zowel de leerkracht als de leerling geschikt zijn. De onderwijspraktijk van Harry Janssens is in 2005 als zelfstandig advies- en scholingsbureau voor het basisonderwijs van start gegaan. Na bijna 30 jaar werken als begeleider en nascholingsdocent wilde Harry zijn ervaring en kennis graag delen met iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Alles gebaseerd op jarenlange ervaring op alle gebieden van het onderwijs. Niet blijven hangen in theorie en uitgebreide diagnostiek maar het toerusten van teams en individuele leerkrachten met de nodige praktische inzichten en vaardigheden.

  Vol: 05-10-2019 11:45:00  Stoeien met autisme

  Spreker: Jules van Driel

  Stoeien met autisme is erop gericht dat de deelnemers na deze workshop / presentatie het gedrag , denken en voelen ( beleving) van een leerling met autisme beter begrijpen. Men krijgt inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden ( sterke kanten ). Als je snapt waarom een leerling reageert zoals hij reageert kan je beter handelen en hem in de juiste richting begeleiden. De handvatten die je krijgt zijn ook te gebruiken bij andere leerlingen die behoefte hebben aan een bepaalde structuur. Jules van Driel heeft jaren ervaring opgedaan in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, zowel als leerkracht als directeur. Daarna is hij werkzaam geweest als Ambulant Begeleider bij Scoor op het gebied van gedragsproblematiek, autisme, enz. Hij verzorgt vaak workshops, o.a. over PBS en autisme. Ook werkt hij mee aan onderzoeken bij de Erasmus universiteit te Rotterdam. Sinds kort is hij werkzaam als begeleider in het VO.

  5 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 11:45

  5 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 13:30  Inclusief onderwijs: maak je lessen voor iedereen toegankelijker

  Spreker: Katja van Well

  In het klaslokaal van vandaag de dag is met de komst van ‘Passend Onderwijs’ diversiteit het nieuwe normaal. Leraren gaan tot het uiterste om al hun leerlingen het beste uit zichzelf naar boven te laten halen. Toch is ons onderwijs vaak talig en is dat voor b.v. kinderen met dyslexie lastig om aan alle eisen te voldoen. Binnen het Office365 pakket (dat de meeste scholen hebben in Nederland) vind je een aantal leerhulpmiddelen die het leren ondersteunen in unieke behoeften en vaardigheden zoals de ‘insluitende lezer’. Leerhulpmiddelen zijn gratis hulpprogramma's die bewezen technieken implementeren om de lees- en schrijfvaardigheid van gebruikers te verbeteren, ongeacht leeftijd of niveau. Met ‘Teams’ kan je gemakkelijk samenwerken (ook met collega’s), leerstof delen, feedback op maat geven en kunnen kinderen overzichtelijk werken. Er zijn andere tools die je kunt inzetten om je onderwijs inclusiever te maken zoals ‘Flipgrid’, maar ook ‘Skype in the Classroom’ en meer. Voor extra motivatie en variatie is Kahoot een bekende, maar ken je b.v. Quizlet al? Op verzoek ga ik in op een aantal tools die leren en overhoren leuker (kunnen) maken. Geef alle kinderen de kans om hun stem te laten horen en te laten zien wat ze hebben geleerd op een manier bij ze past. In deze workshop gaan we tools verkennen en uitproberen, dus neem een device mee waarop je Office65 hebt staan en dan kunnen we aan de slag!

  Vol: 05-10-2019 13:30:00  Werken met aandacht

  Spreker: Andre Rietman

  Als kinderen problemen hebben met concentreren op school zijn er verschillende methodes die er op gericht zijn om de concentratie te verbeteren. Die methodes zijn vaak grotendeels gericht op bewuste, cognitieve processen. Dat terwijl een groot deel van onze informatieverwerking niet bewust plaatsvindt. In Werken met Aandacht wordt een model behandeld en gebruikt dat in vier niveaus (problemen in) de werkhouding benadert. Het boek ‘ Werken met Aandacht’ is gericht op werkhoudingsproblemen van kinderen van 6 tot 16 jaar op school. André Rietman is kinder- en jeugdneuropsycholoog, werkzaam bij de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam. Het boek Werken met Aandacht en een bijbehorend tipboekje zijn te bestellen bij het HCO of uitgeverij Bazalt. Zie bij www.hco.nl of www.bazalt.nl. Andre Rietman is Gz-psycholoog, kinder- en jeugdneuropsycholoog en ergotherapeut. Hij is werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij doet diagnostiek en behandeling en werkt aan diverse wetenschappelijke onderzoeken. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan, o.a.: Werken met aandacht.

  4 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 13:30  Praktische werkvormen voor hoogbegaafde leerlingen

  Spreker: Paula Bonefaas

  Inhoud: In deze praktische workshop worden diverse theorieën over hoogbegaafdheid aan de praktijk gekoppeld. Middels praktijkvoorbeelden worden de leerlingprofielen en de onderwijsbehoeften van (hoog-)begaafde leerlingen kort aangestipt. Het belangrijkste deel van de workshop bestaat uit het werken volgens het Hogere Orde denken van Bloom. U gaat aan de slag met werkvormen die met weinig inzet van de leerkracht, veel uitdaging bieden voor hoogbegaafde leerlingen. Paula Bonefaas is leerkracht en werkt met hoogbegaafde leerlingen. Deze workshop wordt vooral bezocht door leerkrachten uit het po, maar ook door docenten uit het vo en enkele bestuurders. Hiernaast schrijf ik op facebook een blog over het werken met hb-kinderen: Mrs. Zweistein. Dit doe omdat ik het belangrijk vind dat de kennis rondom hoogbegaafdheid verder verspreid wordt.

  8 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 13:30

  8 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 14:40  Bepalen van onderwijsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling

  Spreker: Harry Janssens

  Het vaststellen van onderwijsbehoeften van leerlingen en de uitwerking daarvan in de klas is vaak een compromis tussen wat de leerling graag zou willen en wat jij als leerkracht wil en wat mogelijk is in de klas. Bij de meeste leerlingen bestaat de concretisering van de onderwijsbehoefte uit de woorden uitdagen, aanmoedigen, controleren en/of veel helpen. Dit is eigenlijk je gewone werk als leerkracht. Er zijn in elke klas leerlingen met specifieke onderwijsbelemmeringen. In deze workshop wordt aan de hand van de SLO- doelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gezocht naar antwoorden op de specifieke onderwijsbelemmeringen. De onderwijspraktijk van Harry Janssens is in 2005 als zelfstandig advies- en scholingsbureau voor het basisonderwijs van start gegaan. Na bijna 30 jaar werken als begeleider en nascholingsdocent wilde Harry zijn ervaring en kennis graag delen met iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Alles gebaseerd op jarenlange ervaring op alle gebieden van het onderwijs. Niet blijven hangen in theorie en uitgebreide diagnostiek maar het toerusten van teams en individuele leerkrachten met de nodige praktische inzichten en vaardigheden.

  4 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 13:30  Expliciete Directe Instructie

  Spreker: Ellen Snippe

  Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is hierin de sleutel tot succes. Binnen deze workshop ontvang je tips en technieken voor een goede les. Elleke Snippe zal deze workshop verzorgen. Zij is naast onderwijsadviseur bij Expertis ook leerkracht op een school waar voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs wordt verzorgd en kan mede daarom een mooie brug slaan tussen theorie en praktijk.

  10 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 14:40  Van lesbezoeken naar zelfanalyse middels de dwarsdoorsnede, de satéprikker

  Spreker: Frens Lemeer

  Bij -gedrag mag- denkt men in eerste instantie waarschijnlijk aan het gedrag van de leerling. In deze workshop staan we stil bij het gedrag dat we van een goede leerkracht verwachten. Wat zie en hoor je als je als leerling of lesbezoeker een topleerkracht aan het werk ziet. Hoe komt deze door inzet van leerkrachtgedrag tot goed onderwijs. Na deze workshop heb je meer inzicht in die leerkrachtvaardigheden en de middelen om zowel het gedrag van een leerkracht als de gehele school (de zogenaamde satéprikker) in kaart te brengen. Na 17 jaar leerkracht in het SBO en 22 jaar directeur in het basisonderwijs en SBO te zijn geweest, is Frens Lemeer vier jaar uit loondienst en ondernemer in het onderwijs. Hij ontzorgt directeuren van problemen. Meestal voert hij kwaliteitsonderzoek uit, maar ook doet hij voorbereidingen voor inspectiebezoeken, audits en visitaties. Daarnaast schrijfopdrachten die bijvoorbeeld betrekking hebben op de verplichte documenten die de inspectie periodiek wil ontvangen. Omdat hij vier keer bewust is overgestapt om directeur van een [zeer] zwakke school te worden, heeft Frens heel veel ervaring met het inspectiebezoek. Zijn workshop gaat over de route van lesbezoeken naar zelfanalyse middels de dwarsdoorsnedes, die de bijnaam de satéprikker hebben gekregen.

  Vol: 05-10-2019 14:40:00  Gedrags- en werkhoudingsproblemen in groep 1 en 2

  Spreker: Harry Janssens

  De leerkrachten van groep 1 en 2 komen vaak in de knel te zitten. Aan de ene kant worden zij geconfronteerd met steeds meer kinderen met gedrags- en/of werkhoudingsproblemen en aan de andere kant moeten zij de cognitieve doelen zien te halen aan het eind van groep 2. De eenzijdige nadruk op de cognitieve doelen zet vaak de betrokkenheid van de kinderen onder druk en kan leiden tot steeds grotere gedrags- en werkhoudingsproblemen in de hogere klassen. (Je ziet vaak een escalatie van die problemen in groep 5 en 6.) In deze workshop wordt gestalte gegeven aan een evenwichtige ontwikkeling van de ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel , taal, zintuiglijk, motorisch en cognitief). Centraal daarbij staat het begrip betrokkenheid. Hoe kan het dat de onderzoeksgerichtheid en leergierigheid van baby’s en peuters in groep 1 en 2 onder druk komt te staan? De onderwijspraktijk van Harry Janssens is in 2005 als zelfstandig advies- en scholingsbureau voor het basisonderwijs van start gegaan. Na bijna 30 jaar werken als begeleider en nascholingsdocent wilde Harry zijn ervaring en kennis graag delen met iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Alles gebaseerd op jarenlange ervaring op alle gebieden van het onderwijs. Niet blijven hangen in theorie en uitgebreide diagnostiek maar het toerusten van teams en individuele leerkrachten met de nodige praktische inzichten en vaardigheden.

  3 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 14:40  De kracht van rekenspel

  Spreker: Jolanda Plesman

  Hoe kan je rekenspel inzetten in de rekenles als extra oefenmoment en als observatiemiddel bij rekenproblemen. Daarnaast werkt het heel motiverend bij de begeleiding van leerlingen met rekenproblemen. Welke spellen kun je inzetten, wat zijn de doelen en hoe organiseer je dat in de klas. Jolanda Plesman is leerkracht en werkzaam bij Rekenwijs. Zij gaat in op het belang van rekenen in het dagelijks leven en hoe kinderen leren rekenen. Ze laat ook zien met welke strategie kinderen leren rekenen en hoe wij de verbinding met het werkelijke leven maken. Daarnaast worden er diverse tips gegeven in de workshop.

  6 plaatsen beschikbaar: 05 oktober 14:40  Mils strategie

  Spreker: Marjolein van Bodegom

  MILS introductiesessies Weet hoe je leert! Woorden, beelden, stappen, luisteren, bewegen, samen: weet jij hoe je leert en wat weet je over de leervoorkeuren van je leerlingen? Door te weten wat jouw beste manier van leren is, kun je makkelijker en efficiënter leren. Ook krijg je inzicht hoe je kunt aansluiten op voorkeuren van anderen. Met de MILS, Meer Inzicht in LeerStrategieën, krijg je inzage in wat de beste manier is voor jou om informatie te verwerken en te onthouden. Cognitief psycholoog Drs. Marjolein van Bodegom heeft de MILS ontwikkeld. In de workshop geeft Marjolein je nieuwe inzichten en tips. Kortom een sessie waar je veel van opsteekt en die je de volgende dag in de praktijk kunt gebruiken! Gun jezelf, je collega, je kind of je leerling het gemak van weten hoe je leert! Voor meer informatie: kijk op www.vanbodegom.eu

  Vol: 05-10-2019 14:40:00

Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen