College & Debat 3: Hoe gaan we om met de privatisering in het onderwijs?

Datum 03 juni 2021

Om de ontwikkelingen van de opkomende privatisering te duiden zal Sjoerd Karsten een inleiding geven vanuit zijn deskundigheid. Hij heeft in 2001 meegeschreven aan het Onderwijsraadrapport ‘Onderwijs in de markt’. In hoeverre zijn de in dat rapport genoemde aspecten nu 20 jaar later nog steeds van kracht?
We zien steeds vaker dat scholen hoge schoolfondsbijdragen vragen aan ouders om extra faciliteiten voor de lerende kinderen te regelen in de school. Hiermee wordt een voetangel gelegd aan de gelijke en algemene toegankelijkheid van het onderwijs. Wordt de algemene toegankelijkheid en de kansengelijkheid van het onderwijs hiermee niet ondergraven en ontstaat er steeds verder segregatie in het onderwijsaanbod? Met de nieuwe wetgeving ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ wordt mogelijkerwijs de deur hiervoor verder opengezet waarmee nog meer ruimte wordt gegeven aan publiek ‘geprivatiseerd’ bekostigd onderwijs.

 • Programma

  Tijd: 16:00 - 18:00 uur
  Op locatie zal de inleider/spreker een inhoudelijke inleiding geven op het onderwerp. Deze inleiding zal worden gestreamd en worden afgesloten met het beantwoorden van toelichtende vragen.
  Daarna vindt er een paneldiscussie plaats met beroepsmatige en politieke betrokken op locatie. De online deelnemers kunnen vragen stellen via de chat aan de inleider en de panelleden.

 • Details
  Plaatsen 50
  Nog beschikbaar 43
  Contact Hans de Vries, voorzitter OO en ABO bestuur@aob.nl