College & Debat 1: Bestuurlijk-juridische invulling van het Openbaar Onderwijs

Datum 08 april 2021

Pieter Huisman zal het inhoudelijk deel in te vullen. Daarbij zal hij aandacht schenken aan de verschillende bestuursvormen. Daarbij zal hij aandacht besteden aan de mogelijkheid om de school als een vereniging in te richten. Dit als alternatief voor de op afstand geplaatste stichtingsvorm van vele scholen. Met de verenigingsvorm kan meer recht worden gedaan aan het democratisch gehalte van het openbaar onderwijs waarbij de onderwijsvragers (ouders en leerlingen) directer bij de zorg voor kwalitatief goed onderwijs betrokken kunnen worden. Ook zullen de gevolgen van de vernieuwde wetgeving rond “meer ruimte voor nieuwe scholen” aan bod komen. Verder zal er aandacht besteed worden aan probleemsituaties waarbij de identiteit van het openbaar onderwijs onder druk staat.

 • Programma

  Donderdag 8 april 2021
  Aanvang; 16.00 uur
  Einde: 18.00 uur
  Op locatie zal de inleider/spreker een inhoudelijke inleiding geven op het onderwerp. Deze inleiding zal worden gestreamd en worden afgesloten met het beantwoorden van toelichtende vragen.
  Daarna vindt er een paneldiscussie plaats met beroepsmatige en politieke betrokken op locatie. De online deelnemers kunnen vragen stellen via de chat aan de inleider en de panelleden.

 • Details
  Plaatsen 50
  Nog beschikbaar 49
  Contact Hans de Vries, voorzitter groep OO en ABO bestuur@aob.nl