Bijeenkomst over Formatieplan 2021-2022 in Zuidwest

Locatie Online via Teams
Datum 03 juni 2021

Daar ligt het formatieplan weer op tafel, vol bijgestelde cijfers over de inzet van al het personeel. De personeelsgeleding van de MR heeft er instemmingsrecht op, maar waar gaat deze jaarlijkse exercitie over en wat zijn de punten om op te letten? We bieden 2 sessies van 1 uur over deze materie. Mid april en begin juni. Aansluitend, in een derde sessie, zullen we het hebben over het besteden van het geld van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) want we denken dat dit 2-jaar project wel impact op de formatie zal hebben. En niet onbelangrijk: de hele MR heeft over de NPO instemmingsrecht.