Bijeenkomst: ‘Niet voor de winst’ over de privatisering in het onderwijs

Locatie Pakhuis de Zwijger Amsterdam
Datum 24 september 2019

Wereldwijd – en met name in armere landen op grote schaal- wordt het onderwijs steeds meer geprivatiseerd ondanks bewijs dat privatisering juist ongelijkheid versterkt en kwalitatief niet beter is dan publiek onderwijs. De wereldwijde ‘onderwijsmarkt’ wordt in 2030 geschat op tien biljoen dollar in 2030. Het bedrijfsleven wil die markt natuurlijk verder ontsluiten.

Maar, waarom zouden ‘wij’ ons in het rijke Westen zorgen moeten maken over privatisering van het onderwijs in armere landen? Dat is toch een ver-van-onze-bedshow? Dr. Srivastava van de universiteit van Western Ontario heeft veel onderzoek gedaan naar privatisering in armere landen en wereldwijd en zal hier antwoord op geven in haar lezing op 24 september in Pakhuis de Zwijger.

De zogenaamde efficiency en innovatie van de markt resoneert ook in landen als Nederland. De innovaties die in armere landen worden toegepast kunnen steeds meer als argument dienen voor privatisering van het publieke onderwijs in het westen. Met het enorme en toenemende lerarentekort wordt dat ook in Nederland steeds minder denkbeeldig.

Dr. Srivastava onderscheidt vier verschillende argumenten voor privatisering: schaarste van middelen, efficiency, competitie en kansengelijkheid. Deze denkbeelden worden verspreid via internationale netwerken van internationale organisaties, grote bedrijven, financierders, denktanks en ngo’s. Naast de toenemende invloed van deze netwerken is er ook succesvol verzet en worden er aan alternatieven gewerkt. Dr. Srivastava zal in haar lezing ingaan op wat wij in Nederland hiervan kunnen leren.

Jelmer Evers, docent geschiedenis en dagelijks bestuurder van de Algemene Onderwijsbond zal deze internationale praktijk in een Nederlandse context plaatsen en aangeven hoe wij in Nederland deze lessen kunnen gebruiken om ons onderwijs te beschermen en dat lerarenvakbonden hierin de leiding moeten nemen.

Hierna zullen de sprekers met de zaal in gesprek gaan. Het gesprek zal plaatsvinden onder leiding van onderwijsjournalist Anja Vink.

Wil je erbij zijn? Meld je aan via de website van Pakhuis de Zwijger. 

  • Programma

    20.00: Bijeenkomst ‘Niet voor de Winst’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels.

  • Details
    Adres Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam


Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen