BGV-webcafé: kansen voor krimp

Locatie Online via Teams
Datum 24 juni 2021

Wat doen scholen, als de aanmelding of keuze voor het gymnasium terugloopt? Klassen samenvoegen, contacturen verminderen of iets anders? Er worden allerlei “oplossingen” voorgesteld waarmee de kwaliteit van het gymnasiumonderwijs onder druk gezet wordt.
De Belangengroep Gymnasiale Vorming krijgt hierover regelmatig mail. Daarom is het derde BGV-webcafé gewijd aan dit thema.
Wat zijn uw ervaringen? Welke oplossingen werken wel? Heeft u suggesties? Laat het weten tijdens de bijeenkomst. Mocht u verhinderd zijn, stuur dan een e-mail aan de BGV (bgv@aob.nl), zodat uw bijdrage gedeeld kan worden.
De AOb heeft ervaring met krimp van scholen en we nodigen dan ook een ervaringsdeskundige van de vakbond uit.