Bestuursscholing dag 3

Locatie Online via Teams
Datum 11 februari 2023
Uiterlijke inschrijfdatum 09 februari 2023

De AOb wil je graag ondersteunen bij deze stap! Dat doen we met een korte cursus. Deze cursus biedt een introductie op de verenigingsstructuur en geeft inzicht in wat de verschillende functies inhouden en hoe je je kandidaat stelt.
Daarnaast trainen we vaardigheden die je helpen bij je kandidaatstelling en je persoonlijke ontwikkeling als (kandidaat) bestuurder.
De cursus bestaat uit 3 zaterdagen, waarvan 1 online cursus van 10.00 – 13.00 uur en 2 cursussen in Utrecht van 10.00 – 16.00 uur. We verwachten dat je minimaal dag 1 volgt en minimaal 1 van de andere 2 zaterdagen.
De cursus is toegankelijk voor alle leden die zich in najaar 2022 kandidaat gaan stellen of voor hen die dat overwegen in de toekomst.

Opgeven
Wil je meedoen, geef je dan op via www.aob.nl/kaderscholing. Vermeld daarbij jouw lidnummer, voornaam, naam, eventuele huidige functie in de bond, sector waarin je werkt en je mailadres.
Je moet je voor elke dag afzonderlijk opgeven. Heb je nog inhoudelijke vragen over dit cursusaanbod, neem dan contact op met Brigit Linssen, coördinator verenigingsscholing (blinssen@aob.nl).

 • Programma

  10.00 - 16.00 uur: overtuigen en debatteren en schriftelijke communicatie.

 • Details
  Plaatsen 20
  Nog beschikbaar 19
  Contact het Secretariaat Bondskaderscholing bondskaderscholing@aob.nl
  Doelgroep Bondskader