AV online

Locatie Online via Teams
Datum 14 oktober 2022
Uiterlijke inschrijfdatum 13 oktober 2022

Op 14 oktober 2022 vindt een online AV plaats. Deze AV zal in ieder geval in het teken staan van het vaststellen van de AOb-contributie voor 2023.
De AV is toegankelijk voor leden.

 • Programma


  • Agenda Algemene Vergadering AOb


  Vrijdag 14 oktober 2022, van 10.00 tot 12.00 uur  1. Opening en vaststelling agenda (b) (22.0656)

  2. Mededelingen (i) (mondeling)
   * Mededelingenbulletin (22.0662)
   * Vergaderschema schooljaar 2022/2023 en 2023/2024 (22.0682)

  3. Besluitenlijst AV 17 juni 2022 (b) (22.0445)

  4. Contributievoorstel AOb 2023 (b) (22.0709)

  5. Hoofdbestuur AOb
   5.1 Tijdpad verkiezing hoofdbestuur maart 2023 (i) (22.0497)
   5.2 Werkwijze en samenstelling AV toetsingscommissie (b) (22.0687 + voorstel)

  6. Informatief (i)
   *Werkagenda “samen voor het beste onderwijs” (lerarenstrategie) (38-22/AOb-reactie)
   * Inflatie/loonontwikkeling

  7. FNV klimaatbeleid (i)
   Gastspreker: Bas van Weegberg, lid DB FNV (FNV-visie)

  8. Nagekomen punten

  9. Sluiting

 • Details
  Plaatsen 150
  Nog beschikbaar 104
  Contact Hetty Kooreman bestuur@aob.nl
  Doelgroep Leden AOb