AV Online 12 juni 2020

Datum 12 juni 2020

Stemgerechtigden en plaatvervangers ontvangen per mail alle informatie om te kunnen deelnemen aan de 2e AV Online. Geïnteresseerde leden ontvangen per mail alle informatie om als toehoorder de AV Online bij te kunnen wonen.

 • Programma

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling besluitenlijst AV 16 april 2020
  4. Corona en de gevolgen voor het onderwijs
  5. Stand van zaken arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke
  5.1 Cao-overleggen
  5.2 Pensioenakkoord
  5.3 Overig
  6. Jaarrekening AOb 2019
  7. Tijdpad Toekomst en Innovatie AOb
  8. Verkiezingen
  8.1 Procedure verkiezing Hoofdbestuur AOb 2021
  8.2 Verandering benoemingsadviescommissie i.v.m. verkiezing
  Hoofdbestuur
  8.3 Procedure verkiezing FNV Ledenparlement 2021
  9. Nagekomen punten
  10. Sluiting

  De AV stukken worden zoals te doen gebruikelijk digitaal en per post verzonden zodat de afgevaardigden zich kunnen inlezen in de agendapunten.

 • Details
  Plaatsen 130
  Nog beschikbaar 95
  Contact Hetty Kooreman & Monique Geest bestuur@aob.nl


Deze site maakt gebruik van cookies  Meer informatie  Accepteren

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
Welke cookies gebruikt de AOb? De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Wil je meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond: Cookies verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen